Виртуална библиотека "Книжовно наследство"

Българска възрожденска книжнина в библиотеките на град Сливен

Сливенски периодичен печат (1871-1944)

Научна конференция "БЪЛГАРСКАТА КНИГА И БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО" – Сливен - 7-8 Юни 2005 г.

Неизвестен автопортрет на Гео Милев

За музейната идентичност

Стефан Стефанов Гидиков :„Гордостта на сливенските интелектуалци”