Библиотека Зора, читалище Зора

Switch to desktop

Ценоразпис

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ТАКСИ И УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКА “ЗОРА”

 

 

 

Вид на таксата

Цена

Срок

1.Издаване на читателска карта /важи за издания след 1950 г./

-  за ученици от първи клас                                                           -  за ученици до 14 г.

-  ученици над 14 г., пенсионери, инвалиди                                     

-  за други категории читатели

 

 безплатно

    3.00

    5.00

    7.00

 

 1 год.

1 год.

1 год.

1 год.

2. Еднодневна читателска карта

    Месечна читателска карта

    0.50

    2.00             

1 ден

1 месец

3. Ползване на материали от фонда на читалня за дома

    0.50

1 ден

4. Ползване на материали от фонда на изданията от 1878-1950 г.

 

    0.80

 

1 ден

5. Ползване на старопечатен фонд издания от 1817-1877 г.

    1.00

1 ден

6. Пощенски разходи и глоби за събиране на библиотечни материали невърнати в срок:

      - предупредително писмо

      - глоба за невърнат в срок библиотечен документ- за 1 брой

 

 

пощ. цени

    0.20

 

 

 

1 месец

7.Библиографски и информационни услуги:

    - писмена библиографска справка – цената се определя според вида и броя на прегледаните източници и по договор в срок до 20 работни дни

 

 

8. Копирни услуги:

     - от фонд издад. след 1950

          - от фонд 1878-1950

     - от старопечатен фонд

     - принтиране /черно-бяло/

     - принтиране /цветно/

 

0.10/1 стр.

0.50/1 стр.

0.80/1 стр.

0.20/1 стр.

1.50/1 стр.            

 

9. Сканиране на снимки и документи

1.00/1документ

 

10.Ползване на интернет:

     - за всички регистрирани читатели

 

безплатно

 

 

 

 

   

     Ценоразписът е приет от Настоятелството на Читалище “Зора”.

Всички права запазени © 2013 Народно читалище "Зора" - Сливен

Top Desktop version