Библиотека Зора, читалище Зора

Switch to desktop

Наши издания

Литературна България след ОсвобождениетоЛитературна България след Освобождението
Августина Савова, Петя Янчева, Мария Маринова

Честването на 150-годишнината на Читалище "Зора" и 155-годишнината на Библиотека "Зора" е повод за нас да издадем библиографски указател, който е поредна стъпка в опита ни да извадим на светло книжовното богатство, съхранявано в библиотеката.
Библиографията "Литературна България след Освобождението" има за цел да представи една сравнително точна и обобщена картина на първите публикации на наши писатели и литературни критици в литературните ни издания от 80-те години на XIX в. до 40-те на XX в. Съставители са Августина Савова, Петя Янчева и Мария Маринова. Като източници са използвани съхранените в Библиотека "Зора" литературни списания от посочения период, прегледани de vizu. Фондът от периодични издания 1878-1944 г. на библиотеката и до днес съхранява богата колекция от заглавия - добра основа за представяне облика на литературния живот в страната ни през преломния период, когато се сменят литературни нрави, поколения и поетики.
Указателят е ретроспективен и научно-спомагателен. Състои се от три части : 1/ Първи публикации на художествени творби от български писатели ; 2/ Етюди, критика, рецензии; 3/ Справочен апарат.
Надяваме се нашият скромен труд да допринесе за подпомагане изследователската работа на научни работници, преподаватели и други специалисти. Библиографията би могла да бъде полезна също на студенти и ученици със засилен интерес към литературатаСливенски периодичен печат 1871-1944 г.Сливенски периодичен печат 1871-1944 г.

Мариета Главчовска

Цел на настоящия своден, ретроспективен библиографски указател е пълно отразяване на местния периодичен печат за периода от появата на първия сливенски вестник – 1871 до 1944. Всяко издание е придружено от анотация. Главните пътища, по които се събра материал бяха публикуваната библиография "Български периодичен печат 1844-1944", за проверка на издания de visu в библиотеките в град Сливен – Читалищна библиотека "Зора", библиотеката на Историческия музей, Регионалната библиотека "Сава Доброплодни", Държавен архив, библиотеката на Сливенска митрополия, проучване на исторически, биографски и мемоарни публикации и материали. Основната ни опорна точка бе библиографският указател "Български периодичен печат 1844 – 1944" от 1964 год. съставил Д. Иванчев. Изданието има хронологичен и именен показалци, съдържа библиография на използваните източници.
Виж в електронен форматБългарска възрожденска книжнина в библиотеките на град СливенБългарска възрожденска книжнина в библиотеките на град Сливен

Августина Савова

Настоящия своден каталог на старопечатна литература в град Сливен има за цел да представи една сравнително пълна и точна картина на възрожденската книжнина (1806 – 1887), притежание на различни културни институти в града. Подобен опит до сега не е направен, което наложи известни проучвания. Най-много и разнообразни старопечатни издания в гр. Сливен притежава библиотеката на читалище "Зора" и това е напълно естествено, като се има предвид, че тя е една от първите библиотеки в страната и най-старата в Южна България. Пожари, наводнения, смяна на помещения са причинили безвъзвратни загуби и все пак не малко книги са запазени през последния век и половина – около 700 тома. Богата колекция от възрожденска книжнина бе открита в Исторически я музей. Малко количество старопечатни издания се намират и в Регионалната библиотека "Сава Доброплодни". В Държавния архив не бяха открити възрожденски книги и периодични издания.
Извън настоящия библиографски указател останаха старопечатни книги, притежание на Сливенска митрополия и сливенските църкви. Причината е, че там старопечатната литература не бе отделена от останалия фонд, което направи невъзможно за момента включването й.
Указателят е ретроспективен, научно-спомагателен, подреден в прав хронологичен ред, а вътре в годината – азбучно. В негоса включени възрожденски книги и периодични издания, излизали у нас и в чужбина.
Виж в електронен формат


Юбилеен сборник на ОНЧ Юбилеен сборник на ОНЧ "Зора" - Сливен, 2005 г.

За пръв път след 1910 г., когато е издаден такъв сборник, гражданите на Сливен имат възможност да се запознаят с дълголетната история и дейност на едно от най-големите читалища в България - "Зора".
В сборника подробно са представени библиотека "Зора" и различните читалищни формации - Обединена школа по изкуствата "Мишо Тодоров", Хор "Добри Чинтулов".
Сборникът е придружен с богат снимков материал, пълен списък на всички настоятелства от създаването на читалището през 1860 г. до днес.

 

Всички права запазени © 2013 Народно читалище "Зора" - Сливен

Top Desktop version